dinsdag 18 februari 2014

Het rapport

Vorige week kregen we al telefonisch van de Kinderbescherming te horen dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest en we positief advies gingen krijgen. Afgelopen woensdag mochten we vervolgens weer richting het kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming in Haarlem, om het gezinsrapport in te mogen zien. We werden hartelijk ontvangen door de raadsonderzoekster, die zo te zien ook opgelucht was met het resultaat van ons gezinsonderzoek. Wij waren dat natuurlijk nog veel meer! Nadat ze uitgelegd had wat de bedoeling was, werden we alleen gelaten in een spreekkamertje om ons 12 pagina dikke gezinsrapport goed door te lezen. We waren blij met het resultaat en konden ons goed vinden in wat we te lezen kregen. Naast een paar tikfoutjes die we tegenkwamen, konden we enkel 2 kleine toevoegingen bedenken die we graag nog in het rapport hadden willen hebben. Dit werd bij het bespreken allemaal keurig genoteerd door de onderzoekster, zodat het door haar nog toegevoegd kon worden.

De raadsonderzoekster zou ervoor gaan zorgen dat het rapport dezelfde dag nog afgerond ging worden, zodat het zo snel mogelijk op de post kon. Het rapport zou dan, samen met het advies, door de administratie opgestuurd worden naar de Centrale Autoriteit Adoptie van het Ministerie van Justitie. Ze liet ons verder weten dat de kans groot is dat we later in het traject nog wel een keer met haar te maken zouden kunnen krijgen. Bij adoptie vanuit Amerika is het namelijk gewenst dat er ook een (of meer) post-placement onderzoeken plaatsvinden. Wanneer we een kind geadopteerd hebben uit de VS worden we, op verzoek van de partijen in Amerika, bezocht door de Raad van de Kinderbescherming. Zij moeten dan verslag uitbrengen aan de partijen in Amerika, om te laten weten hoe het ervoor staat met het adoptiekind.

Zaterdag kregen we ook nog per brief netjes de bevestiging dat het rapport en het advies opgestuurd zijn richting de Centrale Autoriteit. Nu is het dus weer afwachten, totdat we wat te horen krijgen vanuit het Ministerie van Jusitie. Als het goed is, krijgen we binnen enkele weken beginseltoestemming en wordt dit schriftelijk aan ons bevestigd. Het rapport zal worden opgestuurd naar de vergunninghouder waar we mee samen willen werken, A New Way. We hebben hen alvast op de hoogte gesteld dat het rapport eraan zit te komen. Zij zullen ons vervolgens gaan uitnodigen voor een intakegesprek.

We zijn nu vooral erg opgelucht en superblij met het resultaat. Het voelt alsof er een flinke last van ons afgevallen is.

dinsdag 4 februari 2014

Positief advies!

Vanmiddag kwam eindelijk het verlossende bericht: de Kinderbescherming geeft positief advies!!! We zijn zo blij met dit nieuws! Niet te geloven bijna. Door alle gesprekken en onze extra opdracht durfden we er bijna niet meer in te geloven, maar we kregen toch telefonisch te horen dat al onze inspanningen beloond gaan worden. Volgende week woensdag mogen we het gezinsrapport inzien en als het inderdaad helemaal af is, wordt het vervolgens opgestuurd, samen met de beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie, naar de vergunninghouder waar we ons willen gaan inschrijven. Zoals we al eerder hebben geschreven, is bij ons de keuze gevallen op de vergunninghouder stichting A New Way en de Verenigde Staten als adoptieland.

Als alle papieren binnen zijn bij A New Way zullen zij contact met ons gaan opnemen om een intakegesprek in te plannen. Hier zit zo'n 4 weken tussen. Tijdens de intake wordt gekeken naar het gezinsrapport en wordt nogmaals getoetst of er specifiek draagkracht is voor de Amerikaanse adoptieprocedure. Na de toelating zullen we vervolgens een keuze moeten maken voor het USA contact waarmee we willen samenwerken. Met 1 van de 3, Goldstein, hebben we vorig jaar al kennis kunnen maken tijdens de meet en greet. We zijn heel benieuwd naar de andere twee en vooral wat de verschillen zijn tussen deze partijen.

We zijn heel blij dat we weer een GROTE stap verder zijn met onze procedure en we gaan vol goede moed verder! Zoals jullie begrijpen is het nu eerst tijd voor een klein feestje.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...