dinsdag 18 februari 2014

Het rapport

Vorige week kregen we al telefonisch van de Kinderbescherming te horen dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest en we positief advies gingen krijgen. Afgelopen woensdag mochten we vervolgens weer richting het kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming in Haarlem, om het gezinsrapport in te mogen zien. We werden hartelijk ontvangen door de raadsonderzoekster, die zo te zien ook opgelucht was met het resultaat van ons gezinsonderzoek. Wij waren dat natuurlijk nog veel meer! Nadat ze uitgelegd had wat de bedoeling was, werden we alleen gelaten in een spreekkamertje om ons 12 pagina dikke gezinsrapport goed door te lezen. We waren blij met het resultaat en konden ons goed vinden in wat we te lezen kregen. Naast een paar tikfoutjes die we tegenkwamen, konden we enkel 2 kleine toevoegingen bedenken die we graag nog in het rapport hadden willen hebben. Dit werd bij het bespreken allemaal keurig genoteerd door de onderzoekster, zodat het door haar nog toegevoegd kon worden.

De raadsonderzoekster zou ervoor gaan zorgen dat het rapport dezelfde dag nog afgerond ging worden, zodat het zo snel mogelijk op de post kon. Het rapport zou dan, samen met het advies, door de administratie opgestuurd worden naar de Centrale Autoriteit Adoptie van het Ministerie van Justitie. Ze liet ons verder weten dat de kans groot is dat we later in het traject nog wel een keer met haar te maken zouden kunnen krijgen. Bij adoptie vanuit Amerika is het namelijk gewenst dat er ook een (of meer) post-placement onderzoeken plaatsvinden. Wanneer we een kind geadopteerd hebben uit de VS worden we, op verzoek van de partijen in Amerika, bezocht door de Raad van de Kinderbescherming. Zij moeten dan verslag uitbrengen aan de partijen in Amerika, om te laten weten hoe het ervoor staat met het adoptiekind.

Zaterdag kregen we ook nog per brief netjes de bevestiging dat het rapport en het advies opgestuurd zijn richting de Centrale Autoriteit. Nu is het dus weer afwachten, totdat we wat te horen krijgen vanuit het Ministerie van Jusitie. Als het goed is, krijgen we binnen enkele weken beginseltoestemming en wordt dit schriftelijk aan ons bevestigd. Het rapport zal worden opgestuurd naar de vergunninghouder waar we mee samen willen werken, A New Way. We hebben hen alvast op de hoogte gesteld dat het rapport eraan zit te komen. Zij zullen ons vervolgens gaan uitnodigen voor een intakegesprek.

We zijn nu vooral erg opgelucht en superblij met het resultaat. Het voelt alsof er een flinke last van ons afgevallen is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...